โทรศัพท์ Mike (+66) 0851349588 (English)
kiwimikeallen@hotmail.com

โทรศัพท์ Johonny (+66) 0884859738 (Thai)

โทรศัพท์ Raymond (+66) 0845414492 (Russian)