เรามีช่วงของว่าว cabrinha และแผงให้เช่า 1000THB ต่อชั่วโมงอย่างน้อย 3 ชั่วโมงเช่า คุณจะต้องมีความมั่นใจขี่ทวนลมเช่าอุปกรณ์ คุณจะต้องไปกับอาจารย์ผู้สอนที่จะเริ่มต้นทันทีที่พวกเขาสามารถมองเห็นคุณอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคุณมีอิสระที่จะไปด้วยตัวคุณเอง ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายให้เช่าอุปกรณ์ใด ๆ


หมายเหตุ: เมื่อการให้เช่าอุปกรณ์, คุณมีความรับผิดชอบสำหรับงานนี้
. หากความเสียหายเกิดขึ้นคุณจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือถ้าเขียนออกค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนอุปกรณ์